Logo Thermint
 • Thermint spol. s r.o. Hlohovec,
 • Nám sv. Michala, 920 01 Hlohovec, Slovenská Republika,
  Tel./fax: 033 / 742 53 15, Mobil: 0905 / 619 469
Spoločnosť Thermint spol. s r.o. vznikla v roku 1992 na základe dopytu trhu po službách, ktoré poskytujeme.
V roku 1995 bola založená organizačná zložka v Českej republike.

Okenné fólie

Okenné fólie

 • Vážený priatelia,
 • Dovoľujeme si Vám predstaviť okenné fólie, ktoré zvyšujú energetické úspory, bezpečnosť, zmierňujú účinky slnečného žiarenia na blednutie materiálov, čím zvyšujú životnosť interiéru, eliminujú veľkú časť slnečného tepla, zlepšujú celkový vzhľad budov a automobilov. V niektorých prípadoch Vám umožnia nahradiť tienidlá, závesy alebo žalúzie.
 • Pri výrobe fólií sa používajú špeciálne povrchové úpravy (vákuové pokovovanie, laminátovanie, atď.), ktorými vhodnou kombináciou dosiahneme požadované optické a mechanické vlastnosti. Na základe týchto vlastností môžeme fólie rozdeliť do kategórií:

Bezpečnostno - ochranné fólie

 • Sú štandardne vyrábané od hrúbky 50 um až po hrúbku 300 um. V kombinácii so sklom určitej hrúbky (4mm až 12 mm) vytvárajú účinnú mechanickú bariéru s odolnosťou proti prieraznosti a tak chránia pred úrazom pri náhodnom rozbití presklennej plochy. V kombinácii z bezpečnostným sklom Commex, vytvárajú bezpečnostné fólie odolnosť proti priestrelu. Bezpečnostné fólie, ktoré majú atest v určitých kategóriách proti prieraznosti sú akceptované a doporoučované poisťovacími spoločnosťami, pretože výrazne spomaľujú násilné vniknutie do objektu. Stávajú sa štandardom pri zabezpečovaní objektov. Fólie ponúkané v úplne priehľadnej farbe zadržujú až 99% UV žiarenia. Bezpečnostné fólie, ktoré zadržujúce slnečnú energiu sú dodávané v odtieňoch meď a striebro. Vytvárajú zrkadlový efekt zo strany kde je väčšia intenzita svetla.

Solárno - termálne fólie

 • Slúžia k účinnej ochrane pred zložkami slnečného žiarenia a čiastočne prispievajú k zníženiu úniku tepla v zimnom období. Schopnosť odrážať určité množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia vychádza z technologického spracovania fólie. Na fóliu (polyester) je pomocou vákuového metalizovania – naprašovania (sputtering process) nanášaná určitá vrstva kysličníkov kovov a reflexnej vrstvy. Na základe tejto technológie vzniká efekt reflexie rôznej farby (strieborná, zlatá, modrá...) a rôznych odtieňov (dark – tmavá, medium – stredne svetlá, light – svetlá).
 • Solárne fólie dokážu zadržať až 78% slnečného žiarenia dopadajúceho na presklenné budovy, tým zmierňujú tepelné účinky na ľudský organizmus, prístroje, interiér. Čiastočne zlepšujú izolačné schopnosti okenného presklenia – čím šetria energetické náklady.
 • Solárne fólie sú dodávané vo farbách bronz, striebro, zlato. Vytvárajú zrkadlový efekt zo strany kde je väčšia intenzita svetla.

Nereflexné fólie – autofólie

 • Vyrábané sú z číreho polyestéru a farebný efekt je dosiahnutý pridaním farbiva. Slúžia ako dekoračný prvok u automobilov a ako clona proti UV žiareniu a svetelnému žiareniu bez zrkadlového efektu.
 • Nereflexné fólie sú dodávané vo farbách bronz a dymové s rôznym odtieňom (dark – tmavé, medium - stredne tmavé, light - svetlé).

Špeciálne fólie

 • Aplikujú sa v priestoroch, ktoré musia byť chránené proti výhľadu pri zachovaní preniku maximálneho množstva svetla. U nás je dostupná fólia, ktorá vytvára efekt pieskovaného skla – mliečna.

Volba fólií pre konkrétny projekt

 • Pri aplikácií ochranných - bezpečnostných fólií – tam, kde je požadovaný atest na zaistenie odolnosti presklenia voči prerazeniu, je nutné použiť homologizovanú fóliu podľa požiadaviek klienta – poisťovne. Ak nemá sklo požadovanú hrúbku je nutné urobiť presklenie.
 • Pri aplikácií solárnych fólií je nutné poznať požiadavky klienta a určiť priority, tz. či má fólia vo vyššej miere poskytnúť ochranu proti slnečnému žiareniu, oslňovaniu, UV žiareniu, alebo redukovať tepelné straty. Podľa toho bude klientovi doporučený typ fólie.

Životnosť fólií

 • Životnosť fólií je garantovaná výrobcami väčšinou so zárukou 5 rokov. Pod zárukou sa rozumie skutočnosť, že fólia nestratí svoje technické parametre a bude zaručená jej priľnavosť (adhézia) k povrchu skla. Sú zaznamenané prípady životnosti fólií 12 až 20 rokov. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že životnosť fólií závisí od orientácie presklenných plôch na svetové strany, na type skla (jednosklo, dvojsklo, trojsklo) , v akej konštrukcii je sklo osadené (drevo, kov, plast), od teploty, vlhkosti, atď. - minimálne však x rokov garantovaných výrobcom.

Údržba

 • Na čistenie presklenej plochy s nalepenou fóliou môžeme používať štandartné čistiace prostriedky, gumové stierky, čistú syntetickú špongiu. Nesmieme používať abrazívne čistiace prostriedky.

Základné technické informácie

 • Solárne žiarenie:
 • Solárne žiarenie obsahuje tri zložky elektromagnetického spektra.
  • - ultrafialové žiarenie (UV – ultraviolet radiation), tvorí cca 3% solárneho žiarenia
  • - svetelné žiarenie (VIS – visible light radiation), tvorí cca 44% solárneho žiarenia
  • - infračervené žiarenie (NIR – near infra red radiation), tvorí 53% solárneho žiarenia
 • Technické parametre fólií:
 • Technické parametre, nám dávajú možnosť vybrať vhodný typ fólie – podľa požiadaviek klienta.
  • OBSAH:
  • - CELKOVÁ SOLÁRNA PRIEPUSTNOSŤ (Total Solar Trasmittance)
   • Solárna energia (vyjadrená v percentách) , ktorá priamo prechádza presklením
  • - CELKOVÁ SOLÁRNA ODRAZIVOSŤ (Total Solar Reflectance)
   • Solárna energia (vyjadrená v percentách) , ktorú presklenie odráža.
  • - CELKOVÁ SOLÁRNA POHLTIVOSŤ (Total Solar Absorptance)
   • Solárna energia (vyjadrená v percentách) , ktorá je presklením pohlcovaná.
  • - CELKOVÁ ODRAZENÁ A VYŽAROVANÁ ENERGIA (Total Solar Energy Rejected)
   • Ide o solárnu energiu, ktorá je účinkom fólií a skla vrátená späť do vonkajšieho prostredia. Je to súčet celkovej odrazenej solárnej energie a časť celkovej pohltenej energie, ktorá je presklením vyžarovaná späť do vonkajšieho prostredia.
  • - PRIEPUSTNOSŤ VIDITEĽNÉHO SVETELNÉHO ŽIARENIA (Visible Light Transmittance)
   • Viditeľné žiarenie (vyjadrené v percentách), ktoré prechádza presklením.
  • - ODRAZIVOSŤ VIDITEĽNÉHO SVETELNÉHO ŽIARENIA (Visible Light Reflectance)
   • Viditeľné žiarenie (vyjadrené v percentách), ktoré so od presklenia odráža.
  • - KOEFICIENT TIENENIA (Shading Coefficient)
   • Je definované ako pomer solárneho tepla prechádzajúceho cez presklenie s fóliou k hodnote solárneho tepla prechádzajúceho za tých istých podmienok zdvojenou okennou tabuľou bez fólie. V praxi to znamená, že čím je koeficient u fólie nižší, tým má väčšiu schopnosť zadržovať priechod solárnej energie.
  • - ABSORBOVANÉ TEPLO (Emissivity)
   • Schopnosť povrchu absorbovať teplo a vyžiariť ho do okolia. V praxi to znamená, že čím menšia je emisná hodnota fólie, tým menej dokáže absorbovať teplo.
 •  
 • Ponúkli sme Vám základné informácie o vlastnostiach a možnostiach okenných fólií. Pre všetkých, ktorých táto téma zaujala môžeme ponúknuť naše služby a odborné montážne prevedenie.